Комплексна проверка на „Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца на 19.02.2015г.

Комплексна проверка на „Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца на 19.02.2015г.