Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП „Симеон Коцев” – с.Фурен, на 24.10.2012г.

Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП „Симеон Коцев” – с.Фурен, на 24.10.2012г.