Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП „Симеон Коцев” – с.Фурен, на 22.05.2013г.

Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП „Симеон Коцев” – с.Фурен, на 22.05.2013г.