Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП Милчо Дамянов Тодоров – с.Лесура, общ. Криводол, на 23.06.2014г.

Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП Милчо Дамянов Тодоров – с.Лесура, общ. Криводол, на 23.06.2014г.