Комплексна проверка на “Косаня” ЕАД, гр. Мизия, на 26.02.2015г.

Комплексна проверка на “Косаня” ЕАД, гр. Мизия, на 26.02.2015г.