Комплексна проверка на “ИНКОМС КЕ” АД, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, на 18.07.2013 г.

Комплексна проверка на “ИНКОМС КЕ” АД, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, на 18.07.2013 г.