Комплексна проверка на ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АД, на 21.06.2013 г.

Комплексна проверка на ИНКОМС ЕСТ “Милин камък” АД, на 21.06.2013 г.