Комплексна проверка на ЕТ “Йордан Величков-Влади”, с. Зверино, на 14.08.2014 г.

Комплексна проверка на ЕТ “Йордан Величков-Влади”, с. Зверино, на 14.08.2014 г.