Комплексна проверка на ЕТ „Централкомерс”, на 03.04.2013г.

Комплексна проверка на ЕТ „Централкомерс”, на 03.04.2013г.