Комплексна проверка на ЕТ “Тошко Тодоров”, с. Краводер, на 16.04.2014 г.

Комплексна проверка на ЕТ “Тошко Тодоров”, с. Краводер, на 16.04.2014 г.