Комплексна проверка на ЕТ “КАМ- Никола Стойков”, гр. Враца на 08.08.2013г.

Комплексна проверка на ЕТ “КАМ- Никола Стойков”, гр. Враца на 08.08.2013г.