Комплексна проверка на ЕТ “Евекс – Евгения Димитрова”, на 04.10.2012г.

Комплексна проверка на ЕТ “Евекс – Евгения Димитрова”, на 04.10.2012г.