Комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, на 18.06.2013 г.

Комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, на 18.06.2013 г.