Комплексна проверка на “Белпред” АД, на 04.04.2012г.

Комплексна проверка на “Белпред” АД, на 04.04.2012г.