Комплексна проверка на “БАЛКАН ИСКЪР” АД, гр. Мездра, на 05.03.2013г.

Комплексна проверка на “БАЛКАН ИСКЪР” АД, гр. Мездра, на 05.03.2013г.