Комплексна проверка на ателие за химическо чистене “Дона 2009” EООД, на 21.06.2013 г.

Комплексна проверка на ателие за химическо чистене “Дона 2009” EООД, на 21.06.2013 г.