Комплексна проверка на “Атамар” ООД, с. Паволче, общ. Враца, на 26.07.2013 г.

Комплексна проверка на “Атамар” ООД, с. Паволче, общ. Враца, на 26.07.2013 г.