Комплексна проверка на “Атамар” ООД, с. Паволче, на 12.09.2012г.

Комплексна проверка на “Атамар” ООД, с. Паволче, на 12.09.2012г.