Комплексна проверка на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, на 20.06.2013г.

Комплексна проверка на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, на 20.06.2013г.