Комплексна проверка на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, на 12.06.2012г.

Комплексна проверка на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, на 12.06.2012г.