Комплексна проверка на “Абрис” ООД, на 30.05.2013г.

Комплексна проверка на “Абрис” ООД, на 30.05.2013г.