Комплексна проверка на “Абрис” ООД, на 12.06.2012 г.

Комплексна проверка на “Абрис” ООД, на 12.06.2012 г.