Природна забележителност "Гълъбарника"

Цели на обявяване: пещера

Местоположение:

Област: Враца, Община: Роман, Населено място: с. Кунино

Площ: 3,5 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972)

Режим на дейности:

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и други формиции в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи.

Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

Природна забележителност „Гълъбарника“,представлява пропастнна пещера.

Входът се намира на платото над с. Кунино, на около 200 м. източно от пещерите Самуилица I и II.

Началото на пропастта е неправилен, кръгъл отвор, от който се вижда дъното на пещерата. Образувана е по серия успоредни пукнатини, които водата е разширила.

В североизточната и част е най-дългото разклонение, което завършва с тесен проход и красиви цветни каменни образувания.

Оформените с течение на времето завески са облицовани в бяло и ръждиво-червено. Най-ниско разположената от тях потъва в плетеници от белезникави и червеникави колонки и висулки.

На дъното на пещерата има плитко с бистра вода езерце. Тук огромна колона подпира свода й.