Експертите от РИОСВ-Враца провериха сигнал за миризми в ж.к“ Дъбника“

   Експертите от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка в ранните часове на 9 август по сигнали получени на „дежурния телефон“ и по електронна поща за силна натрапчива миризма в  ж. к. „Дъбника“, гр. Враца.

   По време на проверката е извършен обход на жилищния комплекс.  В района и около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния въздух. Не е усетена натрапчива миризма.

   Данните от измерванията на въздуха от автоматичната измервателна станция (АИС) на ЖП-гара Враца през изминалото денонощие не показват превишения на измерваните показатели.