Експертите от РИОСВ – Враца изпратиха две ветрушки към Спасителния център в Стара Загора

            По сигнал на фирма “Атрико” ЕАД, гр. Враца, две малки птичета от вида Черношипа ветрушка бяха спасени от експертите на РИОСВ – Враца. Птичетата са паднали от гнездото, намиращо се на един от силозите на зърнобазата в града. Служители на фирмата са ги  намерили в безпомощно състояние и сигнализираха в екоинспекцията.

Този вид птици са защитени от Закона за биологичното разнообразие, като отглеждането им в домашни условия, както и задържането им в плен, е забранено.

Днес малките птичета са изпратени към Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора, където ще бъдат доотгледани и пуснати на свобода.

 

 

11.07.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца