Експерти от РИОСВ-Враца спасиха птица от семейство Чайкови

                            

Експерти от РИОСВ-Враца спасиха птица след като в края на миналата седмица се отзоваха на сигнал от „зеления“ телефон.

Птицата е била открита в района на хипермаркет Била във Враца и е от вида Жълтокрака чайка. Била е без видими външни наранявания или следи от кръв, но в лошо здравословно състояние. Изпратена е във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ в София за установяване причината за влошеното й състояние и лечение.

 

Като типичен морски представител птицата от семейство Чайкови обичайно гнезди по скалите, плажовете и островите на Черноморското крайбрежие. Преди повече от век обаче птиците откриват, че градовете предлагат много удобни за гнездене места, а храната е изобилна през цялата година. Въпреки че днес повече представители се заселват в черноморските градове, по данни на орнитолози няма нищо странно в това, че този вид е напуснал морския бряг. Популацията от чайки е станала прекалено голяма и те са започнали да търсят храна във вътрешността на страната.

Характерно за средиземноморските жълтокраки чайки е, че те също мигрират както лястовиците, щъркелите и другите прелетни птици. При всички чайки съществува както възрастов, така и сезонен диморфизъм, т.е. оперението им се променя в зависимост от възрастта и сезона.