Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за мъртва риба край Мездра

          Експерти на РИОСВ – Враца, съвместно с Регионална лаборатория - Враца към ИАОС - София извършиха незабавна проверка по сигнал, получен на 2 юли 2015 г., на „зеления телефон“ на инспекцията. В 17, 30 ч. граждани алармираха за наличие на мъртва риба в река Боденска бара в района на Мездра.
          Направен е оглед на коритото на реката в участъка след ЖП моста до вливането на реката в Искър. Констатирано е, че от изхода на главния дъждопреливник към градска канализация на Мездра към река Боденска бара има минимален отток на непречистени отпадъчни води.
          Взети са водни проби за анализ и са измерени показатели на място от река Боденска бара, преди заустване на главния дъждопреливник към градската канализация на Мездра (активна реакция рН 7,91; електропроводимост 634 µS/cm, разтворен кислород 10,3 mg O2/l); от изхода на главния дъждопреливник към градската канализация в Мездра (активна реакция рН 7,24; електропроводимост 844 µS/cm; разтворен кислород 4,62 mg O2/l); от р. Боденска бара, след заустването на главния дъждопреливник към градска канализация на Мездра (активна реакция рН 7,86; електропроводимост 637 µS/cm, разтворен кислород 9,65 mg O2/l). Стойностите на измерените показатели на място са характерни за качественото състояние на водите на река Боденска бара в този сезон.
           В участъка на река Боденска бара, след включване на отпадъчните води от изхода на главния дъждопреливник към градска канализация в Мездра са намерени около 20 умрели риби с приблизителни размери от 10-20 см. По време на извършената проверка не е установен конкретен източник на замърсяване.
          Предстои лабораторен анализ на взетите водни проби от Регионалната лаборатория във Враца по показатели, характеризиращи вида на замърсяването. За приключване на изследването е необходимо допълнително технологично време.

Пресцентър РИОСВ-Враца
03.07.2015г.