Експерти на РИОСВ – Враца спасиха премръзнал мишелов

На 23 януари в късните следобедни часове на дежурния телефон на РИОСВ-Враца е получен сигнал за намерена в безпомощно състояние птица в с. Осен, общ. Криводол. При направения оглед е установено, че e от вида обикновен мишелов, премръзнал без видими наранявания и счупвания. След оказване на грижи птицата е пусната на свобода в подходящ район. Това е втори сигнал, получен в рамките на една седмица за намерен мишелов в безпомощно състояние. Миналата седмица в гр. Мездра е намерен премръзнал мишелов със слабоподвижен десен крак. Птицата е транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за възстановяване. Видът е защитен и е включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.