Доклад от проверка на газо-нефтено находище „Селановци”, 30.07.2014 г

Доклад от проверка на газо-нефтено находище „Селановци”, 30.07.2014 г