Доклад от комплексна проверка Акет Пласт ООД, Бяла Слатина, 09.05.2014г.

Доклад от комплексна проверка Акет Пласт ООД, Бяла Слатина, 09.05.2014г.