ДО 1 МАЙ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЖИВИ ОХЛЮВИ

 

РИОСВ-Враца приема уведомления за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви. Първи май е крайният срок, в който желаещите да разкрият пунктове за изкупуване на охлюви, може да подадат уведомление в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца.

Изкупуването на охлюви става само в периода 10 май - 30 юни. Всеки  пункт трябва да е оборудван с хладно помещение, калибровано сито и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране на охлювите.

Броят на пунктовете е сравнително постоянен през последните години. През 2010г. бяха приети уведомления за разкриването на 41 пункта за изкупуване на охлюви на територията на областта. Голяма част от пунктовете – 15 бр. са открити на територията на община Мездра, следвана от общините Криводол – 7 бр., Враца – 5 бр., общ.Хайредин – 4 бр., Роман – 3 бр., общ.Оряхово – 2 бр., Бяла Слатина – 2 бр. и по един в Мизия, Козлодуй и Борован.

След изтичане на срока, в който се приемат уведомленията, лицата, които са извършили нарушение или не отговарят на посочените условия, подлежат на санкции съгласно Закона за биологично разнообразие.

 Глоба от 100 до 1000 лева за физическо лице и от 200 до 5 000 лева за юридическо лице очаква всеки, който изкупува охлюви, без за това да е уведомил РИОСВ- Враца. За 2010 година експертите от РИОСВ- Враца не са констатирали нарушения на режима на изкупуване на видовете лозов и градински охлюв.

 

 

18.04.2011 г.