Деца и ученици, съвместно с РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен отбелязаха Световния ден на водата – 22 март

С децата от 2-ра група «Бърборино» на ЦДГ «Слънце», гр. Враца започнаха днешните мероприятия за отбелязване на Световния ден на водата. Пред гостите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, РЛ – Враца, към ИАОС, Природозащитен център «Натура» към ДПП «Врачански балкан» и Община Враца, децата научиха за кръговрата на водата, защо трябва и как могат да я опазят чиста.

Денят, посветен на водата продължи в Информационният център на РИОСВ – Враца, където ученици от прогимназиален курс на обучение от СОУ «Отец Паисий» разиграха «Обществено обсъждане на ИП «Изграждане на МВЕЦ». Учениците, влезли в ролята на представители на бизнеса, местна и централна власт, еколози, предприемачи и представители на екоминистерството, защитаваха убедително и научнообосновано своите тези пред гостите.

С авторско стихотворение на ученичка от ПМГ започна откриването на двете изложби, посветени на Деня на водата в Природозащитен център «Натура», където присъстваха около 100 ученици от ПМГ «Акад. Иван Ценов» и СОУ «Отец Паисий». «Минералните води в България» бе темата на изложбата от постери, изготвени от учениците на природоматематическата гимназия. Рисунките на учениците от СОУ «Отец Паисий» бе подчинена на световното мото на Деня на водата – «Вода и енергия». Гимназистите от ПМГ в интерактивна игра показаха кръговрата на водата.

Мероприятията, посветени на Световния ден на водата завършиха с пробонабиране и анализ на пробите от Регионална лаборатория – Враца към ИАОС, извършен на р. Лева при Природна забележителност Вратцата. Учениците от ПМГ с профил «Химия» и гостите на деня видяха как на място се измерва pH, електропроводимост и наличие на кислород и се убедиха, че към момента водата в реката на любимото за врачани място е чиста.

 

 

21.03.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца