Анализите на водните проби от р. Лева в с. Згориград не показват замърсяване

         При проверка по сигнал за замърсяване на река Лева, в района на бившето хвостохранилище над с. Згориград, община Враца, извършена от РИОСВ – Враца и Регионалната лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда, са взети водни проби.

Лабораторните анализи показват, че няма наличие на замърсяване с тежки метали. Констатираното замътняване на реката се дължи на падналите в този период проливни дъждове.

Всички измерени показатели са характерни за водния обект през този сезон.