5 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

5 юни - Световен ден на околната среда
2008 г.
 
 
 
“Имаме само един дом – планетата Земя! Да я пазим чиста!” е мотото на Зелената седмица за 2008 г., организирана под егидата на Европейската комисия.
 
Наред с проблемите за изменението на климата, недостига на природните ресурси на планетата и замърсяването, човечеството е изправено пред също така належащата нужда да се справи с предизвикателства, свързани с управлението на отпадъците. Много хора не забелязват бързината, с която се изчерпват природните ресурси, както и че създаваме отпадъци много по-бързо, отколкото те могат да се превърнат отново в полезен ресурс.
 
По време на Зелената седмица ще бъде обърнато особено внимание на начините за устойчиво използване на ресурсите, и по-конкретно върху управлението на отпадъците и устойчивото потребление и производство.
 
Събитията, които ще се организират от 1 до 5 юни ще предложат възможности за дискусии, обмяна на опит и добри практики между представителите на неправителствени организации, бизнеса, правителствени институции, обществеността.
 
                                                             X               X              X
 
“Да променим вредните навици! Да намалим вредните емисии на въглероден диоксид!”е мотото определено от Програмата на ООН за околна среда за тазгодишното честване на 5 юни.
 
Честването на 5 юни е едно от основните средства на ООН за предизвикване на интерес към природата в световен мащаб и за набелязване на активни действия за опазването й от всички хора по Земята.
 
Изменението на климата е въпрос, който касае всеки един от нас и ние можем да допринесем за решаването на проблема като използваме по-малко енергия в ежедневния си живот и правим подходящ избор, който щади природата.
 
Акцентът тази година ще бъде върху опазването и увеличаването на горското богатство, чрез което можем да намалим емисиите на парникови газове. Както винаги ООН се опитва да даде човешко измерение на проблема и да накара всеки човек да извърши реални действия за опазване на планетата Земя.
 
Международното честване на деня ще бъде в Уелингтън, Нова Зеландия. Градът се ангажира да постигне едно бъдеще без въглероден диоксид.
 
Световният ден за опазване на околната среда може да бъде честван по много и различни начини, включително велосипедни походи, “зелени” концерти, конкурси за есета и плакати в училищата, засаждане на дръвчета, дейности за рециклиране, кампании за почистване и много други. В много страни това събитие е използвано за привличане на вниманието на политиците към екологичните проблеми.