22 март 2013 - Световният ден на водата

       На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. 

Инициативата за празнуване на Световния Ден на Водата се поражда през 1992 г. на Конференция на Обединените Нации на тема Екология и Развитие, проведена в Рио де Женейро, Бразилия. От тогава всяка година се организират събития в цял свят, посветени на ВОДАТА, този жизнено необходим ресурс. Недостига на питейна вода е обявен за проблем от първостепенно значение за 21 век. Световният Ден на Водата е обявен през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН.

В наши дни около 1/3 от населението на Земята изпитва постоянен недостиг на вода. Сладката вода постепенно се превръща в изчерпаем и при това незаменим природен ресурс.

         

Ето защо Регионална Инспекция по околната среда и водите, гр. Враца предлага на всички ученици да се включат в инициативата като изявят своя творчески талант в  изработването на лозунг за водата, свързан с нейните ценни качества и непреходна сила.

Настоящия конкурс е инициатива, ориентирана към децата с цел да ги провокираме да се замислят как трябва да  пазим и пестим водата за да я съхраним за бъдещите поколения!

      Лозунгът трябва да е написан на ясен и кратък език, като отразява целта на кампанията за Светонвния Ден на Водата 2013г. Ние търсим закачлив лозунг, който е лесен за разбиране и ще стигне до по-широка аудитория. Лозунгът трябва да обрисува целта на кампанията, т.е. повишаване на осведомеността и засиленото сътрудничество, свързани с грижата за водата наоколо, като същевременно се обърне внимание на предизвикателствата и изискванията за задоволяване на многобройните нужди.

      Конкурса за лозунг е отворен към Вас ученици, като творбите ще се приемат от 01.03.2013г. до 22.03.2013г. Всички деца които желаят да се включат в конкурса могат да изпращат своите предложения на мясо или на адрес: гр. Враца, ул. «Екзарх Йосиф» № 81, за ст. експерт «Връзки с обществеността» Людмила Антова или на e-mail: riosv_vr@m-real.net.   

      Необходимо е да бъдат посочени имената, адреса, телефона, годините, класа и училището на автора. Най-добрите ще бъдат публикувани в сайта на РИОСВ, гр. Враца и ще получат поощрителни награди. Награждаването на отличилите се ще се осъществи на 25.03.2013г. в Информационния център на РИОСВ, гр. Враца.