Защитени видове птици спасиха експертите на РИОСВ – Враца

   Редица сигнали за ранени и бедстващи птици бяха приети на дежурните телефони в РИОСВ – Враца от началото на размножителния сезон. Сигналите са от граждани и организации, намерили в безпомощно състояние различни видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие. 

   При всички сигнали е извършена преценка на състоянието, оказана е първа помощ и подготовка за транспортиране на ранените птици към Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.

   В резултат на предприетите действия са спасени двадесет птици, от които четири черношипи ветрушки, малък ястреб, малка бяла чапла, градска лястовица, горска улулица и дванадесет бели щъркели.

 

Повече информация за това как да постъпите, когато намерите бедстващо животно може да намерите на страницата на РИОСВ – Враца  http://riosv.vracakarst.com/.