Заповеди за обявяване на защитените зони

Downloads

Проект на Заповед на ЗЗ BG0000593 „Билерниците”.
размер: 170 KB
Карта на ЗЗ BG0000593 „Билерниците”.
размер: 395 KB
Изготвен проект на заповед за промяна в забраните на дейностите, определени в издадена заповед за обявяване на защитена зона BG0002009 „Златия
размер: 46 KB
Заповед РД-801/04.11.2008 г. за защитена зона "Врачански Балкан"
размер: 497 KB
Заповед РД-788/29.10.2008 г. за защитена зона "Карлуковски карст"
размер: 164 KB
Заповед РД-548/05.09.2008 г. за защитена зона "Златията"
размер: 238 KB