Започват проверки за нерегламентирани сметища по речните корита

          Със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, започват проверки в цялата страна за нерегламентирани сметища по поречията на реките.

           До 19 февруари  РИОСВ- Враца ще изпрати указания до кметовете на 10- те общини на територията на Инспекцията за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им територии преди пролетното снеготопене.

          През втората половина на март и април  РИОСВ  ще извърши проверки  за изпълнение на дадените предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети  административно- наказателни мерки.