Природна забележителност „ВРАТЦАТА“

Цели на обявяване: ждрело

Местоположение:

Област: Враца; Община: Враца; Населено място: гр. Враца

Площ: 2 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 378 от 05.02.1964 г. на КГГП при МС (ДВ, бр. 12/1964)

  Режим на дейности:

  1. Забранява се разкриването на кариери, събиране на камъни, копаене на пръст, събиране и унищожаване на пещерната фауна, влизането без разрешение в пещерите, чупенето на образуванията, драскането по стените и др.
  2. Забранява се залесяването по какъвто и да е начин на пещерите в районите на скалните образувания.

Природна забележителност “Вратцата”, представлява тясно и скалисто ждрело, разположено по североизточните склонове на Врачанска планина.

Проходът Вратцата, наричан в средновековието Вратица, е символ на град Враца и се свързва с името на града. През него минава шосето за пещера Леденика, едноименния туристически комплекс, хижа Пършевица и с. Згориград.

Проломът е вдълбан в апскотитонските варовици на северното бедро на Згориградската антиклинала. Отвесните скали на природна забележителност “Вратцата” завършват с остри зъбери, достъпни само за алпинисти.

Това е най-високият скален отвес на Балканския полуостров до 400 метра височина и е най-популярният алпийски обект в България. По красивите скални феномени са трасирани над 140 алпийски маршрути с различна категория на трудност, някои от които са емблематични за българския алпинизъм.

Ждрелото Вратцата се намира само на около половин километър от самия град Враца и притегателно място на всички, които се възхищават от природата - туристи и местни хора. Района предлага много възможности за спорт и отдих, като велотуризъм, планински колоездене, делтапланеризъм и парапланеризъм, както и множество еко пътеки, които ще ви отведат до природни забележителности с уникална красота.

В района на Природна забележителност „Вратцата“ са запазени останки от средновековна крепост Вратица (X-XII в.). Там се е издигало старото укрепление и крепостните съоръжения, а стръмните планински склонове са били естествена врата, “порта” за пътя и средновековното селище по протежение на река Лева. Била е 200 метра дълга и един метър широка. Изграден е туристически маршрут "Наследствена пътека „Антична и Средновековна Вратица“, който преминава през археологическия обект, в местността „Градище".