Защитена местност „ВОЛА“

Цели на обявяване: Опазване на характерен ландшафт.

Местоположение:

Обл.Враца, Общ.Враца, Населено място: с. Паволче, с. Челопек

Площ: 101.7 хектара

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет № 1171 от 24.09.1951 г. (ДВ, бр. 87/1951 г.)

Документи за прекатегоризация:

Прекатегоризация със Заповед № РД-637 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003 г.)

В границите на защитена местност „Вола“ попада връх Околчица (1048 м).

Той се намира във Врачанския Балкан, недалеч от с. Челопек, на около 20 км от гр. Враца. На върха е издигнат паметник в чест на подвига на революционера Христо Ботев и неговата чета – загинали през 1876 г. за Освобождението на България от османско владичество.

Местността Йолковица е разположена на 2 км. югозападно от вр. Околчица. Падината е заобиколена от върховете Камарата, Купена и Дългия зъбер. На югоизточния склон на Камарата се намира лобното място на Христо Ботев.

Всяка година на 2 юни в подножието на паметника се провежда всенародно поклонение, на което присъстват държавни ръководители и хиляди Ботеви поклонници. Тук завършва и националният туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица”, който се провежда от 1946 г. насам без прекъсване.

- Познавателен маршрут “Ботев път”

Маршрута следва пътя на Ботевата чета на територията на парка от м. Кръстиля до м. Йолковица, като предлага съчетание от информация за биологичното разнообразие и богатата история на района.