“Влажните зони и управлението на водите 2013”

 

2 февруари всяка година е Световният ден на влажните зони. Темата на тазгодишния Световен ден на влажните зони е:

«Влажните зони и управлението на водите»

 

По повод 2 февруари 2013г. Световен ден на влажните зони е изнесен Открит урок от експертите на РИОСВ – гр. Враца  на тема: «Грижи се за водата» в ІІІ а клас на начално училище «Иван Вазав», гр. Враца.

 

Световният ден на влажните зони се чества официално от 1997г. на 2 февруари 1971г., когато в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони: Рамсарска конвенция. Членовете на конвенцията са 154 страни в света като всяка от тях предлага влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списъка на влажните зони с международно значение.

 

България е осмата страна, присъединила се към конвенцията на 24.01.1976г., първоначално с четири влажни зони – резерватите Сребърна, Атанасовското езеро, блатото Аркутино и езерото Дуранкулак. В края на 2002г. Рамсарските обекти у нас са удвоени, прибавени са Шабла, остров Ибиша, Пода, Поморийските влажни зони, езерото Вая и Комплекс Беленски острови. Сега страната ни има 10 влажни зони с международно значение с обща площ 20306 ха. През 2011 г. Министерството на околната среда и водите допълни националния списък на страната с влажни зони с международно значение с „Карстов комплекс Драгоманско блато”, който включва едни от последните опазени в България карстови блата. Това е  най-новата влажна зона за страната, включена в списъка на конвенцията на 11 февруари 2011 г.

Влажните зони са сред най-продуктивните екосистеми на Земята. Те изпълняват основни екологични функции, като регулатори на водните режими и като местообитания на растителни и животински видове. Влажните зони са ресурс с голяма икономическа и научна стойност. Една трета от населението на планетата се изхранва благодарение на тях, затова и основната мисия на конвенцията е опазване и разумно използване на влажните зони чрез национални действия и международно сътрудничество. Опазването им е свързано на първо място с разумно използване – устойчиво и в съответствие с естествените характеристики на екосистемата. Чистите и продуктивни езера, реки, блата са източник на пълноценна и здрава храна, включително и за нас, хората.

 

Всяка година от 1997г. насам, държавни агенции, неправителствени организации и групи от граждани на всички нива на обществото се възползват от възможността да предприемат действия, насочени към повишаване на обществената осведоменост на влажните стойности и ползи като цяло.

 

Основната цел на Световния ден на влажните зони 2013 е да се повиши осведомеността на хората относно взаимната зависимост между водата и влажните зони, за да подчертае начини за осигуряване на справедливо споделяне на водата между различните заинтересовани страни и да разберат, че без влажни зони няма да има вода.

 

Повече информация за Световния ден на влажните зони можете да намерите на електронната страница на Рамсарската конвенция – www.ramsar.org.

 

Пресцентър РИОСВ – Враца

04.01.2013 г.