Във връзка със замърсяване на атмосферния въздух на гр. Козлодуй, обл. Враца

Във връзка с постъпил към 15:30 на 28.11.2011г. от тел. 112 в РИОСВ-Враца сигнал за обгазяване на гр. Козлодуй, обл. Враца вследствие от пожар възникнал на румънска територия /запалена растителност и дървесна маса/ Ви информираме, че на територията на гр. Козлодуй се извършва мониторинг на околната среда за установяване концентрациите на вредни вещества в приземния слой на атмосферния въздух от Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална Лаборатория- Плевен. По информация от представител на община Козлодуй, образуваният смог се е разсеял към 16:30ч. на 28.11.2011г.

28.11.2011 г.
Пресцентър РИОСВ – Враца