В РИОСВ – Враца бе проведен открит урок на тема „Мониторинг на въздуха“

На 8 октомври в информационния център на РИОСВ – Враца гостуваха ученици от VІ клас на училище „Н. Й. Вапцаров“ във Враца, пред които беше изнесен открит урок на тема „Мониторинг на въздуха“. 

Учениците бяха запознати с основните замърсители на въздуха, видовете пречиствателни съоръжения към промишлените източници на замърсяване, осъществяването на контрол от страна на инспекцията на качеството на въздуха, както и с работа на Автоматичната измервателна станция, регистрираща показателите на атмосферния въздух и начина на предаване на данните към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).