Ученици от Враца отбелязаха Световния ден на влажните зони

          С презентации, игри и викторина РИОСВ – Враца и ученици от СОУ „Христо Ботев” във Враца отбелязаха Световния ден на влажните зони. Експерти от екоинспекцията запознаха учениците с влажните зони като източник на устойчив поминък и обсъдиха с тях основната тема на инициативата през 2016 г. – „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък”. Децата представиха Рамсарските места в България и прочетоха трогателното писмо от Сибир на червеногушата гъска, вид чието оцеляване е свързано с опазването на влажните зони.

          Всички се включиха с удоволствие в забавните екоигри и влязоха в ролите на изчезващи блата, тресавища, морски крайбрежия и мочурища и изпитаха неволите на птиците от загубата на техните местообитания.

Най активните участници получиха от РИОСВ – Враца книжки, пъзели, стикери и плакати свързани с темата.

 

На 2 февруари през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. България е една от първите страни, подписала конвенцията и към момента на територията на страната има обявени 11 зони, с обща площ 35 487.2 хектара.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.