УЧЕНИЧКА ОТ СЕДМИ КЛАС СПЕЧЕЛИ ПЪРВА НАГРАДА В КОНКУРС ЗА ПОСЛАНИЕ

Паола Димитрова от 7 клас на ОУ “Васил Левски”, гр. Враца спечели голямата награда – фоторамка, в конкурс за еко-послание на брошура “Защитените територии в област Враца”. Конкурсът е организиран от РИОСВ – Враца във връзка с повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие.

Наградата за второ място – МРЗ плейър - спечели Мирослава Йончева, 26 години, гр. Враца.

На третото място се нареди Ивета Дилиянова, 5 клас, ОУ “Васил Левски”, гр. Враца която също спечели Mp3 плейър.  

Най-малките участници Никола Лазаров и Мартин Керефейски също получиха поощрителни награди за отлично представяне в конкурса. Грамота за отлично представяне получи и Венко Стоев за най-много изпратени послания.

Конкурсът беше обявен от Регионална инспекция по околната среда и водите във Враца на 01 ноември. Предложенията бяха оценени по критериите:

  • Оригиналност;
  • Краткост;
  • Съответствие с темата „Защитените територии в област Враца“.

Целта на конкурса беше да се стимулира творческото мислене на младите екозащитници и беше постигната. Брошурата “Защитени територии в област Враца” е отпечатена, а на първа страница призивът е “Почувствай повея на вятъра, усети аромата на врачанската природа. Обичай я, пази я чиста и красива”.

 

10.12.2013 г.