У В Е Д О М Л Е Н И Е към чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти

Downloads

Уведомление ПП Наредба ОС 2
размер: 54 KB
Уведомление ПП Наредба ОС 1
размер: 40 KB
Уведомление ИП Наредба ОС 2
размер: 49 KB
Уведомление ИП Наредба ОС 1
размер: 40 KB