Защитена местност „Тепето“

Цели на обявяване: Опазване на находище на червен божур.

Местоположение:

Област: Враца, Община: Криводол, Населено място: гр. Криводол

Площ: 6,0 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № РД-924 от 14.10.1987 г. на КООС към МС (ДВ, бр. 85/1987)

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-646 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003)

Режим на дейности:

1.Забранява се кастрене, чупене на клони, нараняване на стъблата и всякъкви други дейности, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета;

2. Забранява се изкореняване и късане на цветовете на божура;

3. Забранява се всякакво строителство.

Защитена местност „Тепето“ се намира на десния бряг на р. Ботуня.

Тук се намира едно от естествените находища на червен божур.

Червения божур е лечебно растение, под специален режим на опазване и регулярно ползване.