Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от ПМГ- Враца


РИОСВ – Враца отбеляза 2-ри февруари – Световен ден на влажните зони под наслов: “Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване” с ученици от 11е клас на Природо-математическа гимназия “Акад. Иван Ценов”- Враца.
На учениците беше представена презентация относно значимостта на влажните зони, мястото на България в Рамсарската конвенция. Бяха представени по-голяма част от влажните зони, с които е представена България в списъка на конвенцията и защитените видове в тях. Учениците бяха запознати и с обявените защитени местности на територията на обл. Враца, както и защо трябва да опазваме влажните зони и какво отражение има развитието на туризма в тях, какви ползи предоставя на хората и дивата природа.
Учениците попълниха и «тематични комикси», за което бяха наградени за най-оригинален и за най-доближаващ се текст до представения на интернет страницата на Рамсарската конвенция.

03.02.2012 г.