Световен ден на влажните зони – 2 февруари

          Световният ден на влажните зони ще бъде отбелязан на 2 февруари от 11.00 часа, в детския отдел на Регионална библиотека “Христо Ботев”, гр. Враца. В инициативата, организирана РИОСВ – Враца и библиотеката, от  ще вземат участие ученици от VI-ти клас на училище СУ "Васил Кънчов" в града.

Водеща тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“, определена от Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от подобни природни бедствия. Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода.

Честотата на природните бедствия се увеличава и по-голямата част от тях са свързани с водите. Поради климатичните промени се очаква дори засилване на тази негативна тенденция в бъдеще. В същото време обществото не е достатъчно запознато с ролята на влажните зони и доколко те ни предпазват. Често на тях се гледа като на запустели терени, които трябва да бъдат усвоявани за различни други цели. По преценка на учените най-малко 64% от влажните зони в световен мащаб са изчезнали от 1990 г. досега.

 

Основните послания на Световният ден на влажните зони са:

  • Влажните зони са естествена защита срещу бедствията и ни помагат да се справим с екстремните природни явления
  • Правилно управляваните влажни зони осигуряват на местните общности защита и възможност за бързо възстановяване при природни бедствия
  • Необходимост от действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчивото ползване на влажните зони.

 

И през тази година при отбелязването на Световният ден на влажните зони се организира фотоконкурс за младежи на възраст от 18 до 25 години. В периода 2 февруари-2 март участниците трябва да направят снимка на влажна зона, която е от полза при справяне с екстремни природни явления и да я качат в сайта на Рамсарската конвенция за Световния ден на влажните зони. Наградата на конкурса е  самолетен билет до избрана влажна зона в света.