Стартира кампанията „Яко е да си еко“ за 2016 година

          Кампанията е насочена към популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тази година акцентът е върху две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Целта е формиране на екологично съзнание в българските граждани. Дейностите в кампанията са приоритетно насочени към учениците, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки по ОПОС 2014-2020.

Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, чиято цел е повишаване знанията на учениците за опазването на околната среда и изграждане на екологична култура. В олимпиадата могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна. Всеки желаещ трябва да се регистрира в сайта на Зелената олимпиада http://zelenaolimpiada.bg/.  Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ. Регистрацията и решаването на тестовете е възможно от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада на 20 май 2016 г.

Ще бъдат наградени 18 участници – по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.

В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.